top of page

TAKFORNYING

Hver eneste dag er tegelstein utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, sur nedbør, alger og mose. Dette fører til at taket slites. Spesielt vekst av alger og mose gjør at tegelen holder på fukt og moserøttene gror innover i tegelen, gjør overflaten porøs og den slites mye raskere ned. Tegelstein kan gjennom vinteren bli utsatt for frostsprenging når overflaten suger regnvann inn i overflaten og fryser til is. Etter som tiden går slites tegelsteinen kontinuerlig ned når været tærer på overflaten, noe som igjen kan forårsake skader på resten av huset. I de verste tilfeller vil vanninntrengningen komme helt inn i huset og skade vegger inne i selve huset/blokken.

Vask og impringnering:

Overflaten av tegelstein fasade rengjøres, mose fjernes og transporteres bort, nødvendig tildekning utføres, derefter påføres impringnering SurfaPore C.

Se også informasjon: http://surfa.no/surfa/

SurfaPore C er laget for å beskytte betong og brukes på gulv, vegg, belegningstein, teglstein og mange typer naturstein.

Den kan brukes både innendørs og utendørs. Impregneringsvæsken trekker dypt inn i underlaget og binder seg til poreveggene på et mikroskopisk nivå. SurfaPore C er klassifisert som vanntett på betongvegg.

Samtidig gjør produktets oppbygning at underlaget beholder 96 % av

pusteevnen.

Teknisk Informasjon:

Ved vask og impringnering stoppes slitasjen på tegelstein fasaden, mose får mye vanskeligerer vekstforhold på en overflate behandlet med Surfapore C. Vannnntrengning stoppes og slitasjen på takstein blir minimal. Anbefales utført ca hvert 10 år for best resultat. Både nyere og gammel tegelstein vil ha meget lang levetid ved denne behandlingen og opprettholde steinens naturlige beskyttelse av vær og vind hele tiden når en behandler fasaden med 10 års intervall.

Takstein i tegl eller betong er blant de vanligste formene for taktekking her i landet. Dette er materialer som gjennom århundrer er benyttet for å beskytte bygningers mest sårbare, utvendige flater. Taket utsettes for slitasje fra vær og vind, is, snø, luftforurensninger og angrep av mose og alger. Å legge ny takstein og bytte tak, er en kostbar og omfattende jobb. I mange tilfeller er den heller ikke nødvendig.

Et tak varer ikke evig, og de fleste må gjøre noe når taket kommer i 30-40-års alder. Når taksteinene får sprekker og skader, kan vann trenge gjennom og inn i boligen. Mose gjør også takstein mer mottakelig for gjennomtrengning av fukt. Hvis ikke lektene under taksteinen er skadet, er det ikke nødvendig å bytte taket. Det er svært sjelden at steinen er så slitt at den er helt ødelagt.

20 års erfaring innen sprøytemaling av tak

Husk Løvfanger!

Designen til løvfangeren gjør at vinden vil blåse løv og blader bort fra takrennen.

Hvis ikke takrennene vedlikeholdes, kan nedløpsrørene bli tilstoppet. Det som skjer i løpet av vinteren er at vannet som renner ned i takrennen blir kaldt, og om noe stopper det, dannes det etter hvert en ispropp i nedløpet. Når vannet smelter, kommer det ut gjennom skjøtene på nedløpsrørene. Vanligvis er skjøtene plassert inn mot veggen, så vannet spruter dit og fuktskader på veggen kan oppstå. På et murbygg og andre bygg som fuktes konstant, oppstår store frostskader.

Det er et rundt og åpent plastrør som legges horisontalt i takrennen. Den runde overflaten avstøter bladene som kommer ned fra taket. Det er ingenting som blir liggende på et rundt rør.

RING I DAG FOR GRATIS BEFARING OG DEMOSTRASJON

bottom of page