top of page

I profiks as er HMS en naturlig del av våre arbeidsoperasjoner og har samme prioritet som andre forretningsstrategier.

Målet er å sikre alle ansatte et trygt, helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø.

Vi tar

HMS - Helse, miljø og sikkerhet på alvor.

bottom of page