Profiks as - Vi får jobben gjort
I profiks as er HMS en naturlig del av våre arbeidsoperasjoner og har  samme prioritet som andre forretningsstrategier.
Målet er å sikre alle ansatte et trygt, helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø.

Vi tar
HMS - Helse, miljø og sikkerhet på alvor.

Website Builder drives av  Vistaprint